Oyun Grubu ( 30-36 aylık )

Bilim ve Sanat Anaokulunda eğitim ve öğretimin ilk basamağı Oyun grubumuz ile başlar… Temel alışkanlıkların ilk yıllarında uygulanacak eğitim programlarını doğru planlamak ve uygulamak gerekir.

 • Çocuk bir birey olarak kendini sosyal bir grup içerisinde daha mutlu hisseder çünkü ihtiyacı olan pek çok deneyimi yaşıtlarıyla beraber, grupla hareket ederek öğrenir.
 • Çevresini izleyerek model alır, olumlu etkilenir, daha kolay ve hızlı öğrenir.
 • Arkadaşları ile birlikte oyun oynamaktan, yemek yemekten keyif alır. Planlı ve düzenli eğitim alarak olumlu alışkanlıklar kazanır.
 • Paylaşma ve yardımlaşmayı öğrenir.
 • Bu yaşlarda çocuklar isteklerinin olması konusunda sınırları zorlayıcıdır. Grup içinde isteklerini ötelemeyi, önem sırasına göre uygulamayı, ben değil bizi fark eder.
 • Büyüdüğünü algılamaya başlar.  Gelişimin en hızlı olduğu bu dönemde sosyal, duygusal, zekâ, dil gelişiminde, öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında, okula gitmeyen yaşıtlarına göre daha ileri düzeyde farklılıklar gösterir.

 

3 – 6 yaş Grubu

Amacımız klasik anaokulu kalıplarından çıkarak çocukların, doğuştan gelen yeteneklerini profesyonel eğitim desteğiyle fark etmek, geliştirmek ve yönlendirmektir. Okulumuzda uygulanan eğitim uygulamaları aşağıdaki gibidir.

 

ÇEMBER ZAMANI

 Güne çember zamanı ile başlıyoruz. Her haftaki konuyla alakalı o güne ait çember zamanı sorusu ile çocuklar kendini daha ifade etmeyi öğrenirken aynı zamanda fikirlerini özgürce ifade edebilen, başkalarının fikirlerine saygı duyabilen ,özgüveni gelişmiş bireyler olmanın ilk adımlarını atmış olurlar.

ART’S & CRAFT ETKİNLİKLERİ

 Çocuklarımıza çevredeki artık malzemeleri kullanarak neler yapılabileceğini öğretip, onların yaratıcılıklarını kullanabilmeleri, el becerilerini keşfedebilmeleri ve geliştirebilmeleri için kendilerini özgürce ifade edebilecekleri sanat etkinliklerini sergilemelerini sağlıyoruz.

 

 MÜZİK

 Çocuklarda var olan ritim duygularını ortaya çıkarmak ve desteklemek, müzikal seslerdeki seçiciliği sağlamak, ses estetiği gelişimine katkıda bulunmaya yönelik uygulamalar ve orff ve ritm  salonumuzdamüzik çalışmaları yapılmaktadır.

 

DRAMA

 Drama salonumuzda çocuklarımızın yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarıcı, öz güvenlerini pekiştirici, jest, ses, mimik ile ifade edebilecekleri, çeşitli roller oynayarak sosyal alanda gelişecekleri çalışmalar yapılmaktadır.

 

DANS  

Eğitimcilerimizin yönlendirmesiyle sağlıklı bir vücut gelişimi sağlamak, çocuklardaki  enerjiyi doğru yerlere yönlendirmek için ortak çalışma bilincini geliştirmeyi amaçlayan; ritim, streching(esneme )ve çeşitli dans koreografi çalışmaları yapılmaktadır.

 

HAREKET VE KOORDİNASYON EĞİTİMİ

Spor salonumuzda yapılan hareket ve koordinasyon eğitimleri ile çocuklarımızı erken yaşlarda sağlıklı yaşamın en temel koşulu spor konusunda bilinçlendirmeyi, esneklik, hız, sıçrama, el-göz koordinasyonu, bireysel ve takım sporları çalışmaları ile sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu jimnastik, zumba, pilates ve yoga ile göstermekteyiz.

 

ANADİLİ – FEN&DOĞA – STEM ÇALIŞMALARI

Bilişsel gelişimi destekleyen deney çalışmaları, çevre gezileri, gruplama eşleştirme, kavramlar ve sayı çalışmalarını içine alan High-Scope (Aktif öğrenme), Gems (Fen-Matematik), Scamper (Farklı düşünme) ve ReggioEmilia (Yaşayarak öğrenme), Montessori ( Çocuk merkezli öğrenme ) eğitim programları uygulanmaktadır.

 

OYUN

‘Aktif Öğrenme Eğitim  sistemine uygun olarak hazırlanmış evcilik, blok, puzzle, tamir ve hareketli oyun köşeleriyle donanımlı oyun sınıfında planlı veya serbest oyunlar oynanmaktadır.

 

 BAHÇE

‘Uygun olmayan hava yoktur, uygun olmayan kıyafet vardır’ sloganından hareketle 3 farklı bahçemizde keyifli oyunlar oynanır.

 

İNGİLİZCE

Hem anadilini hem de İngilizce’yi etkin bir şekilde edindirmeyi amaçlayan English Kids Academy eğitim programlarımız ile her gün günde 2 kez ders olarak ve tüm gün hayata dahil ederek disiplinlerarası öğrenmeyi hedef almaktadır. Her yaş grubundaki öğrencimiz, bilişsel özellikleri göz önünde tutularak hazırlanan eğitim programlarıyla, kendi ana dilinde öğrendiği kavramları aynı zamanda İngilizce’de de öğrenerek, öğrenmede bütünlük sağlar. Bu programın amacı, doğumdan itibaren günlük yaşantının içinde hem evde hem de okulda kullanarak ana dile paralel bir şekilde İngilizce öğrenimi sağlamaktır.  Program, hem çocukları hem de İngilizce bilmeyen ama çocuklarının İngilizce öğrenmesine yardım etmek isteyen velileri ve öğretmenleri mükemmel bir şekilde destekler. Evde çocuklara destek olmak için sizlere ulaştırılan öğrendikleri şarkıların linkleri dahi bulunan ingilizce aylık bültenleri ile büyükler de küçük öğrencilerimizle beraber dil öğrenebilirler. Çift dilli bir toplum oluşturmak uzun bir süreç gerektirir. Ancak, evrensel bir dil olan İngilizce, ülkemiz bireyleri için her geçen gün daha önemli bir hal almaktadır. Çift dilliliğe yatırım yapmak ülkemize hem kazanç getirir hem de küresel çapta daha iyi bir konuma gelmek isteyen toplumumuz için kaçınılmaz bir zorunluluktur.

 

MUTFAK ETKİNLİKLERİ 

Birçok kavramı tanıma fırsatı yaratan bu etkinliğimizde çocuklarımız ile küçük gruplar şeklinde mutfak malzemelerini tanımak ile başlayan çalışmalarımız farklı malzemelerin bir araya gelerek farklı lezzetler oluşturması ile devam eder. Bizler için sunum da ayrı önem taşımaktadır.

 

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Okulumuzda çocuklarımızın gelişim özellikleri dikkate alınarak,gelişen çağa uygun karma eğitim programı uygulanır.

 

High-Scope (Aktif Öğrenme)

‘Yaşayarak öğrenme ‘olarak tanınan aktif öğrenme; çocukların, deneyimlerini yorumlayarak yeni fikirler ve anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir.

 

Scamper (Farklı Düşünme)

Farklı düşünme etkinlikleridir. Farklı düşünme, hayal kurma, yaratıcı düşünme sezgilerini kullanarak ürünler” ortaya koyma becerilerini geliştirir.

 

Gems (Matematik-Fen&Doğa)

Etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek programdır.

 

ReggioEmilia (Proje tabanlı eğitim)

Reggio Emilia yaklaşımı çocuğu aktif kılan, bildiklerinden yola çıkarak yeni bilgilerle farklı bakış açılarının kazandırıldığı eğitimsel çalışmalardır.

KODLAMA

Algoritma ve kodlama çalışmaları ile çocuklarımızı farklı düşünmeye, farklı çözümler ve alternatif yollar üretmeye aynı zamanda strateji yönlerini güçlendirmeye yönlendiriyoruz.

 

SATRANÇ

Chess Kids Academynin uzman eğitmenlerinin denetimleri ile çocuklarımızın zihnini ve hayal kurma gücünü, dikkatini, buluş ve öngörü yeteneğini geliştirirken aynı zamanda kapsamlı düşünmeyi, sabırlı olmayı, ölçülülüğü ve soğukkanlı olmayı öğretiyoruz.

 

ALMANCA

German Kids Academynin uzman eğitimlerinin denetimleriyle çocuklarımıza ikinci bir dilin varlığını öğretmek aynı zamanda farkındalığı arttırmak için haftada 2 gün almanca derslerimiz 4-6 yaş gruplarımızla oldukça verimli geçmektedir.

 

REGGIO EMILIA PROJE TABANLI

6 YAŞ HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI

 

Erken çocukluk döneminde tüm gelişim alanlarında hızlı bir ilerleme kaydedilmektedir.

Bu görüşten yola çıkarak okulumuzda 6 yaşa uygun özel hazırlık programı için her açıdan uygun donanımlı ve gerekli alt yapı oluşturulmuştur.

 • Temel eğitime hazırlık
 • Türkçe-Matematik çalışmaları
 • Problem çözme becerileri
 • Uygulamalı çizgi çalışmaları
 • Okuma-Yazma hazırlık çalışmaları
 • İlkokula hazırlık

 

Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları

 • El kas (küçük kas gelişimi) geliştirmeye yönelik kitap çalışmaları
 • Özgün düşünebilmeye yönelik kitap çalışmaları
 • Uygulamalı çizgi çalışmaları

— Çizgi birleştirme

— Noktaları birleştirme

— Eğik, düz zigzag çizgiler

 • Ses ve harf çalışmaları
 • Dikkat ve Algılamaya yönelik çalışmalar

 

Scamper / Fen ve Doğa / STEM Çalışmaları

 • Yaratıcı düşünmeye yönelik çalışmalar
 • Hayal gücü ve oluşum düşünme çalışmaları
 • Bilgi dağarcığı geliştirmeye yönelik çalışmalar
 • Anlamlı deneyimler hakkında başkaları ile konuşma çalışmaları
 • Tekerleme, parmak oyunları, şiir, bilmeler dinleme-tekrar etme ve öğrenme
 • Dili eğlenceli biçimde kullanma çalışmaları
 • Hikâye, öykü, masal dinleme
 • Çeşitli biçimlerde okuma; öykü kitaplarını, işaret ve sembolleri okuma
 • Hikâye sonrası etkinlikler: Dramatizasyon-Pandomim-Öykü hakkında sohbet

 

 Fen ve Matematik Etkinlikleri

 • Sayı

— Nesneleri karşılaştırma hangisi (“daha çok”,”daha az” ya da “aynı sayıda” olduğunu belirleme)

— Nesneleri birebir eşleme yapma

— Nesneleri sayma

— Görsel olarak sayıları tanıma çalışmaları

 • Sınıflandırma

— Nesneleri niteliklerini, benzerlik ve farklılıklarını araştırma ve tanımlama

— Şekilleri ayırt etme ve tanımlama

— Gruplara ayıt etme ve eşleştirme

— Nesneleri değişik biçimlerde kullanma ve tanımlama

 • Sıralama

— Nitelikleri karşılaştırma (daha uzun/daha kısa)

— Çeşitli nesneleri bir dizi ya da desen oluşturacak düzende arka arkaya sıralama ve arlarındaki ilişkiyi tanımlama (büyük/daha büyük /en büyük)

 • Olay sıralama (önce-şimdi-sonra )

— Deneme yanılma yoluyla, sıralı bir grup nesneyi sıralı başka bir grup nesneyle eşleştirme, birbirinin içine ya da üstüne koyma (küçük fincan/küçük tabak/orta boy tabak/orta boy fincan)

 • Deneyler
 • İnceleme Gezileri
 • Grafik çalışmaları

 

 ETKİNLİKLERİMİZ

 • Pilates, Yoga
 • Serbest Oyun
 • Bahçe Etkinlikleri
 • Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları
 • Scamper Etkinlikleri
 • Fen Ve Matematik Etkinlikleri  (Gems)
 • Mutfak Etkinlikleri
 • Kurallı Oyun
 • Planlama Çalışma Hatırlama Zamanı
 • Yetenek Geliştirme Etkinlikleri

— Art’s&Craft

— Drama-dans

— Müzik

Veli Yorumları